druk cyfrowy
druk offsetowy
druk solventowy
studio dtp

pomoc

Skanowanie
Optymalną rozdzielczość, z jaką obraz powinien być zeskanowany, obliczamy ze wzoru: gęstość rastra przy skanowaniu (w dpi) = gęstość rastra w druku (w liniach na cm) * współczynnik skalowania * 5. Dla obrazów w odcieniach szarości zamiast mnożnika 5 przyjmuje się wartość 3,5.

RGB szybszy niż CMYK 
Jeśli zależy nam na szybkości, to w pracach montażowych należy tak długo, jak to tylko możliwe pracować w formacie RGB. Po pierwsze, pliki CMYK są większe (cztery kanały zamiast trzech w RGB), po drugie po to, by wyświetlać obrazek CMYK na ekranie, Photoshop musi stale przeliczać wartości CMYK na wartości RGB. Dzięki opcji "Gamut Warning" z menu "Mode" można na bieżąco kontrolować, czy przy manipulacjach barwami nie powstają kolory nie dające się wydrukować. Jeśli kontroli takiej zaniedbamy, to przy transformacjach do modelu CMYK może dojść do nieprzyjemnych niespodzianek. W palecie "Info" barwy niemożliwe do wydrukowania są zaznaczone wykrzyknikiem umieszczonym za wartościami składowych koloru - oczywiście tylko wtedy, gdy nad obszarem o takiej barwie znajduje się kursor.
Maski z nieostrymi krawędziami
Wiele kompozycji montażowych uzyskuje bardziej naturalny wygląd, gdy krawędzie masek zostaną nieco rozmyte; umożliwia to opcja "Feather" z menu "Select".
Kalibracja monitora
Przy projektowaniu stanowiska do przetwarzania obrazów należy zwrócić szczególną uwagę na to, by oświetlenie w tym miejscu było przez cały czas możliwie jednakowe. Przy zmianach jasności środowiska zmienia się także postrzeganie barw (przede wszystkim nasycenia) na ekranie monitora. Bardzo przydatne bywają osłony świetlne wokół monitora. 
Przyrost wartości tonalnych na obrazach w odcieniach szarości
W menu "Preferences - Printing Inks Setup" Photoshopa standardowo ustawiona jest amerykańska procedura druku (SWOP). Należy koniecznie zmienić to ustawienie na Eurostandard (zależnie od gatunku papieru na powlekany lub niepowlekany ). Zaznaczając pole "Use Dot Gain for Grayscale Images" określamy, czy ustawiony przyrost wartości tonalnych, jakiego oczekujemy w druku, będzie także symulowany na ekranie.
Maski także dla warstw
Każda warstwa w pliku Photoshopa może mieć własny kanał maski. Dzięki temu również w poszczególnych warstwach można wykonywać wymyślne operacje przy użyciu filtrów, wykorzystując maski.
Wybór rozdzielczości
W trakcie obróbki nie ma wielkiego znaczenia, z iloma punktami obrazu na cal (dpi = dots per inch) mamy do czynienia. Jednak przed ostatecznym zapamiętaniem obrazów, zwłaszcza dużych, w formacie TIFF korzystne jest wybranie wartości 300 dpi. W przeciwnym razie programy składu takie, jak PageMaker uznają niekiedy, iż ilustracja ma wielkość kilku metrów i odmawiają jej wstawienia.
Superustawienia w Photoshopie
Najszybciej, a przy tym dokładnie, ustawiamy w Photoshopie kolory druku w następujący sposób: ustawienia domyślne pozostawiamy bez zmian, jedynie obrazy RGB przeprowadzamy w format CMYK. Właściwy trik polega na tym, by po konwersji ponownie ustawić na monitorze optymalne kolory obrazu, używając suwaków do regulacji kolorów i nasycenia. Dla dobrych, odpowiadających wymaganiom DTP monitorów, rezultat drukowania zadziwiająco mało różni się od tego, co widać na ekranie. 

 

1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms / 125035