druk cyfrowy
druk offsetowy
druk solventowy
studio dtp

druk offsetowy

4 kolorowy druk offsetowy jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych technik druku tradycyjnego. Wielobarwny wydruk powstaje z czterech podstawowych barw C (cyan), M (magenta),
Y (yellow) oraz K (kontur black). Każda z barw nakładana jest osobno
w oddzielnym zespole drukującym.

Subtelna technologia ukryta w zespołach drukujących maszyny Speedmaster SM 52-4 z zespołem farbowym Anicolor nie jest widoczna
z zewnątrz. Na elementy stanowiące rewolucyjne rozwiązania
w technologii Anicolor składa się połączenie zespołu farbowego Anilox
z zespołem nawilżającym tworzące krótki zespół farbowy przy zachowaniu najwyższej offsetowej jakości. Bezstrefowy zespół farbowy pracuje ze stałą ilością farby. Cylinder rastrowy (zwany aniloxem) o tej samej średnicy, co pozostałe cylindry zespołu drukującego, znajdujący się pomiędzy komorą farbową a cylindrem nadającym, zapewnia równomierne przekazywanie dokładnie określonej ilości farby. Każdy obrót cylindra nadającego zapewnia równomierne nafarbienie cylindra drukującego i jednakowy efekt końcowy, bez szablonowania, na wszystkich odbitkach z nakładu. W odróżnieniu od innych technologii
z cylindrem anilox, w przypadku Anicoloru można używać standardowych form drukowych. Dzięki farbom zaprojektowanym dla Anicoloru
i oferowanym przez Heidelberga, można zadrukowywać z odpowiednią gęstością optyczną nawet najbardziej różnorodne podłoża.

Wszystko to sprawia, iż koszt uzyskania odbitki jest o wiele niższy
w porównaniu z innymi technikami druku.

1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms / 125022